Sự thật là gì?

• • • •

Nói một cách đơn giản, một sự thật là một cái gì đó đúng. Có điều gì đó thực sự đã xảy ra. Một cái gì đó thực sự tồn tại. Lời nói đã thực sự được nói ra. Hành động đã được thực hiện hoặc không thực sự được thực hiện. Nếu có một camera đang ghi lại từng giây mỗi ngày và mọi từ được nói ra, bạn có thể tua lại video đó và xác minh tính thực tế của sự kiện. Đó sẽ là một sự thật.

Mặc dù chúng tôi không có hồ sơ về mọi sự kiện, nhưng những gì chúng tôi có là báo chí miễn phí. Hàng nghìn phóng viên và nhà báo công dân ở đó chụp và ghi lại các sự kiện mỗi ngày. Với báo cáo này, chúng ta có thể tách biệt thực tế khỏi hư cấu. Hãy nói về phương pháp luận của chúng tôi về điều gì làm cho một câu chuyện trở thành sự thật hay hư cấu.

Tiêu chí Nguồn của FactPAC

Tiêu chí cho Nguồn tin tức
Ấn phẩm hoặc mạng có uy tín.

Một ấn phẩm có uy tín là một trong những người mà báo cáo đề cao đạo đức và chuẩn mực báo chí. Báo chí có đạo đức trích nguồn và sẵn sàng in bản rút lại nếu họ mắc lỗi. 

Xác nhận bằng chứng

Nếu một nhà báo đang báo cáo rằng một người đang tuyên bố điều gì đó nhưng họ chưa kiểm tra tuyên bố đó thông qua bằng chứng xác thực, chúng tôi không thể xác minh đó là sự thật. 

Peer Review

Nếu một phóng viên đưa ra một tuyên bố gây hậu quả nghiêm trọng hoặc liên quan đến một vấn đề quan trọng, các mạng tin tức và nhà báo khác sẽ xem xét khiếu nại của họ và cố gắng chứng thực hoặc bác bỏ câu chuyện bằng cách sử dụng các nguồn của riêng họ. 

Tiêu chuẩn cho Nhà báo Công dân
Tài liệu chưa sửa đổi

Bản ghi video, âm thanh hoặc hình ảnh chưa được chỉnh sửa. 

Đánh giá của chuyên gia về báo cáo

Nhóm FactPAC có các nhà phát triển phương tiện truyền thông chuyên nghiệp xem xét tính toàn vẹn của bằng chứng. Chúng tôi cũng dựa vào các nguồn của bên thứ ba để xác định xem bằng chứng có đáng tin cậy hay không. 

Nguồn chính thức
Tòa án và hồ sơ pháp lý

Các tài liệu của tòa án và hồ sơ pháp lý được coi là các nguồn chính thức. 

Báo cáo quốc hội

Các báo cáo và điều tra của Quốc hội cũng là những nguồn chính thức.

Các nguồn dữ kiện khác
FactPAC Xã hội